контакт

НАШИТЕ УСЛУГИ

„Навиборн“ ЕООД е компания която предлага на клиентите си разнообразни морски и корабни услуги:

KОРАБEН МЕНИДЖМЪНТ

Навиборн предлага менажиране на търговски кораби, както техническо, така и управление на безопасността, заедно със своите асоциирани партньори.
кораб Царевна
В допълнение към обикновеното ежедневно управление, ние извършваме също така и:
 • инспекции преди покупка;
 • оценка на кораби;
 • финансиране на проекти;
 • покупко-продажба;
 • планиране и ремонт на сух док;
 • надзор на ново строителство.
С нашия опит, както в търговски, така и в технически аспект, имаме възможността да инициираме нови проекти за корабоплаване или да преструктурираме съществуващи. Всички наши плавателни съдове са класифицирани според най-високите стандарти от класификационни общества, членуващи в IACS.

Трудовите ни договори за екипажи са изготвени по най-високите стандарти и нашата компания стриктно се ангажира с политики за безопасност на борда, опазване на околната среда, не използване на алкохол и наркотични вещества и срещу тормоз и насилие.

ЧАРТЪРИНГ

Навиборн предоставя качествени решения чрез брокерски услуги на корабособственици, превозвачи и чартьори.
Чартирането винаги е било едно от основните дейности на нашата компания. Като конкурентни брокери, ние фокусираме дейността си върху организиране на персонализирани решения за проекти на:
 • насипни товари;
 • много тежки товари;
 • извънгабаритни товари.
Нашата мисия е наистина да обслужваме нашите клиенти на всеки етап от техния проект и да осигурим най-надеждно решение за техните доставки по целия свят. Ние инициираме и управляваме договори за:
 • единични рейсове;
 • товарене;
 • наемане на тайм чартър.
Предизвикателните запитвания изискват внимателен анализ на изискванията и от двете страни. За да намерим правилните отговори, ние поддържаме отлични, изпитани във времето контакти.

УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО ISM

Целта ни е да осигурим международен стандарт за безопасно управление и опериране на кораби, както и за предотвратяване на замърсяване.
С оглед на факта, че няма две еднакви компании или корабособственици и че корабите оперират при изключително разнообразни условия, Кодексът за безопасност се базира на обобщени цели и принципи.

Цел ни е този Наръчник за безопасност да опише как и къде Компанията е дефинирала изпълнението на изискванията на Международния кодекс за управление на безопасността на ИМО, както и да осигури наличността на писмени процедури за насоки към Капитана и Старшите Офицери по важни въпроси на сигурността при корабните операции, а също така да помогне на капитана и старшите офицери с указания за действия в случай на опасни ситуации.

Целите на системата по безопасност са да осигури:
 • Безопасност на море, предотвратяване наранявания или загуба на човешки живот, избягване нанасяне на щети на околната среда, в частност на морската, както и на имущество.
 • Безопасна практика при опериране на кораба и безопасна работна среда.
 • Оценяване на всички идентифицирани рискове към корабите на Компанията, персонала и околната среда и създаване на съответните предпазни мерки.

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

Навиборн като "S&P" брокер ще Ви консултира и ще посредничи при покупката или продажбата на съществуващи плавателни съдове или при сключване на договори с корабостроителници за новостроящи се кораби.
Навиборн извършва консултантски услуги при покупко-продажба и регистрация на плавателни съдове:
 • Подготвяме документите на Вашия плавателен съд за регистрация в ИА Морска администрация;
 • Консултираме и съдействаме при регистрация на плавателни съдове;
 • Ние Ви консултираме при покупко-продажба на плавателни съдове: лодки, яхти, кораби, катери, скутери, джетове и други.
Корабопритежателите извършват два вида търговия: покупко-продажба на кораби и предоставяне на морски транспортни услуги. При осъществяването на тази търговия, корабопритежателите обичайно използват корабни брокери. Разглежда се и анализира отношенията между корабопритежателите и корабните брокери.

Корабоплаването предоставя морски и речни транспортни услуги, и е част от световната морска транспортна индустрия. Корабните брокери са специализирани посредници между корабособствениците и товародателите, които използват кораби за превоз на товари, също и посредници между купувачи и продавачи на плавателни съдове.

Брокерите за популяризират възможностите и обсъждат пазарните тенденции с корабособственици, товародатели, инвеститори и банкери, както и отчитане на пазарните продажби, стойностите на корабите, пазарните тенденции и активност.
crossmenu