контакт

Покупко-продажба на плавателни съдове

Навиборн като "S&P" брокер ще Ви консултира и ще посредничи при покупката или продажбата на съществуващи плавателни съдове или при сключване на договори с корабостроителници за новостроящи се кораби.

Навиборн извършва консултантски услуги при покупко-продажба и регистрация на плавателни съдове:

  • Подготвяме документите на Вашия плавателен съд за регистрация в ИА Морска администрация;
  • Консултираме и съдействаме при регистрация на плавателни съдове;
  • Ние Ви консултираме при покупко-продажба на плавателни съдове: лодки, яхти, кораби, катери, скутери, джетове и други.

Корабопритежателите извършват два вида търговия: покупко-продажба на кораби и предоставяне на морски транспортни услуги. При осъществяването на тази търговия, корабопритежателите обичайно използват корабни брокери. Разглежда се и анализира отношенията между корабопритежателите и корабните брокери.

Корабоплаването предоставя морски и речни транспортни услуги, и е част от световната морска транспортна индустрия. Корабните брокери са специализирани посредници между корабособствениците и товародателите, които използват кораби за превоз на товари, също и посредници между купувачи и продавачи на плавателни съдове.

Брокерите за популяризират възможностите и обсъждат пазарните тенденции с корабособственици, товародатели, инвеститори и банкери, както и отчитане на пазарните продажби, стойностите на корабите, пазарните тенденции и активност.

crossmenu