контакт

Kорабно менажиране

Навиборн предлага менажиране на търговски кораби, както техническо, така и управление на безопасността, заедно със своите асоциирани партньори.
кораб Царевна

В допълнение към обикновеното ежедневно управление, ние извършваме също така и:

  • инспекции преди покупка;
  • оценка на кораби;
  • финансиране на проекти;
  • покупко-продажба;
  • планиране и ремонт на сух док;
  • надзор на ново строителство.

С нашия опит, както в търговски, така и в технически аспект, имаме възможността да инициираме нови проекти за корабоплаване или да преструктурираме съществуващи. Всички наши плавателни съдове са класифицирани според най-високите стандарти от класификационни общества, членуващи в IACS.

Трудовите ни договори за екипажи са изготвени по най-високите стандарти и нашата компания стриктно се ангажира с политики за безопасност на борда, опазване на околната среда, не използване на алкохол и наркотични вещества и срещу тормоз и насилие.

crossmenu